Ikon for søg
Matematik A, kemi B og fysik B
Matematik A, kemi B og fysik B

Matematik A, kemi B og fysik B

I fysik og kemi undersøger og beskriver vi forskellige fænomener i vores omgivelser. Vores mål er at få indsigt i, hvordan verden hænger sammen fra det allermindste (atomart niveau) til det allerstørste (universet).

Matematiks logiske metoder bruges til at håndtere og beskrive iagttagelserne. Du vil komme til at arbejde med at omsætte observationer til faglige begreber, og samtidig stimulerer undervisningen din kreativitet og evne til at tænke selvstændigt. Du vil se anvendelser af matematik inden for radioaktivitet, epidemier, kemiske reaktioner m.v.

I klassen varieres mellem gruppearbejde, individuelt arbejde, tavleundervisning, projektarbejde og eksperimenter i laboratoriet. En del af undervisningen kan foregå i samarbejde med videregående uddannelser og erhvervslivet.

Eleverne er med til at bestemme, hvilke emner,vi går i dybden med.

Eksempler på emner

  • Brintsamfundet – hvordan virker en brintbil? 
  • Hospitalsfysik – strålebehandling og diagnosticering 
  • Kemiske analyser – undersøgelser af fedtstoffer 
  • Syntese – fremstilling af lægemidler 
  • Rumgeometri og navigation på havene 
  • Landmåling og integralregning
  • Arkitektur

Læs om profilfagene her:

Matematik A

Kemi B 

Fysik B 

Du kan nedenfor se et eksempel på, hvordan et studieretningsforløb med fagene kan se ud:

Fremtiden

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav til næsten alle uddannelser uanset om de er tekniske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller humanistiske. Vær opmærksom på: Når du går ind på adgangskoret, skal du huske at vælge studieretning.