Ikon for søg
Psykologisk rådgivning
Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning

Amalie Thoft Clausen er tilknyttet Aalborg Katedralskole som psykolog.

Den psykologiske rådgivning er et tilbud til elever, for hvem tilværelsen på forskellige områder aktuelt forekommer uoverskuelig eller er gået i hårdknude.

Personlige problemer som lavt selvværd, ængstelighed, nedtrykthed og stress. Endvidere kriser som følge af tab og alvorlige hændelser, samt kriser af eksistentiel karakter.

Skoleproblemer som præstations- og eksamensangst eller manglende social trivsel.

Familieproblemer som konfliktfyldt eller manglende kontakt med forældre og søskende.

Sociale problemer som mangel på stabile kontakter, ensomhed, uoverensstemmelser i vennekreds eller i kæresteforhold.

Listen af problemtyper kunne fortsættes. Den enkeltes problemkompleks er imidlertid altid unikt, og samtalerne tager udgangspunkt der, hvor den enkelte finder det rigtigst i den givne situation.

Psykologen har tavshedspligt. Det betyder, at der ikke videregives oplysninger til andre, medmindre det er aftalt. Samtalerne finder sted på skolen, og fraværet godskrives.

Du kan komme i kontakt med psykologen ved at henvende dig til din studievejleder.