Ikon for søg
Psykologisk rådgivning
Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning

Aalborg Katedralskole har også tilknyttet en psykolog.

Den psykologiske rådgivning er et tilbud til elever, for hvem tilværelsen på forskellige områder aktuelt forekommer uoverskuelig eller er gået i hårdknude.

Det kan være personlige problemer som lavt selvværd, ængstelighed, nedtrykthed og stress. Endvidere kan det være kriser som følge af tab og alvorlige hændelser, samt kriser af eksistentiel karakter.

Det kan også være skoleproblemer som præstations- og eksamensangst eller manglende social trivsel.

Også familieproblemer som konfliktfyldt eller manglende kontakt med forældre og søskende er velkendte emner. 

Tillige kan det være sociale problemer som mangel på stabile kontakter, ensomhed, uoverensstemmelser i vennekreds eller i kæresteforhold.

Listen af problemtyper kunne fortsættes. Den enkeltes problemkompleks er imidlertid altid unikt, og samtalerne tager udgangspunkt der, hvor den enkelte finder det rigtigst i den givne situation.

Psykologen har tavshedspligt. Det betyder, at der ikke videregives oplysninger til andre, medmindre det er aftalt. Samtalerne finder sted på skolen, og fraværet godskrives.

Du kan komme i kontakt med psykologen ved at henvende dig til din studievejleder.