Ikon for søg
Ungdomsorganisationers adgang
Ungdomsorganisationers adgang

Kodeks for ungdomsorganisationers adgang til Aalborg Katedralskole

Demokratiet er en afgørende grundsten i det danske samfund, men det eksisterer kun så længe, der findes medborgere, som vil diskutere og debattere den fremtidige udvikling af samfundet. Aalborg Katedralskole vil gerne gøre en ekstra indsats for at indføre ungdommen i demokratiets spilleregler, og at de unge opnår et politisk og samfundsmæssigt engagement. Her spiller de samfundsengagerende ungdomsorganisationer en væsentlig rolle.

Formålet med nedenstående kodeks er at understøtte et konstruktivt samarbejde og en god dialog omkring praksis for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang og tilstedeværelse på Aalborg Katedralskole

  1. Ungdomsorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget med skolens ledelse, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.
  2. Ungdomsorganisationerne har mulighed for at mødes med elever på Aalborg Katedralskole i løbet af skoledagen, og der stilles lokale eller sted til rådighed.
  3. Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med Aalborg Katedralskoles ordensregler.
  4. Ungdomsorganisationer har adgang, selv om de ikke i forvejen har medlemmer af den enkelte organisation blandt skolens elever.
  5. Evt. plakater eller andet materiale afleveres på skolens kontor, som vil sørge for at plakaterne bliver hængt op og materialet bliver gjort tilgængeligt for skolens elever.
  6. Ungdomsorganisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men Aalborg Katedralskole ser gerne flere sammen, da det understøtter en mangfoldig debat, hvis flere ungdomsorganisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.
  7. De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.
  8. Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable og kan betyde bortvisning.
  9. Ungdomsorganisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.