Ikon for søg
Fag
Fag

Fag

Profilfag

  • Psykologi (C)
  • Idræt (B)

Obligatoriske fag

  • Dansk (A)
  • Engelsk (B)
  • Matematik (C)
  • Kultur- og samfundsfagsgruppe: historie (B), religion (C), samfundsfag (C)
  • Naturvidenskabelig faggruppe: biologi (C), kemi (C), geografi (C)
  • Et af fagene billedkunst (C), mediefag (C), musik (C) eller idræt (C)
  • Et valgfag

Valgfag

I løbet af hf skal du vælge et eller to fag uden for fagpakken på B- eller C-niveau: 

B-niveau: Billedkunst, biologi, naturgeografi, kemi, matematik, mediefag, musik, religion, samfundsfag

C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, informatik, innovation, mediefag, musik, tysk fortsættersprog.