Ikon for søg
Klagevejledning
Klagevejledning

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over de årskarakterer/standpunktskarakterer eller eksamenskarakterer skal du følge nedenstående klagevejledning.

Frist
Klagefristen er 2 uger fra den dag, hvor du har fået din karakter. Det gælder både afsluttende årskarakterer/standpunktskarakterer og eksamenskarakter.
En klage skal altid være skriftlig.

Din klage skal indeholde:
§48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

  1. eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav
  2. prøveforløbet eller
  3. bedømmelsen

(Eksamensbekendtgørelsen vedr. klager)

Hvad beskriver en standpunktskarakter/årskarakter?
En standpunktskarakter udtrykker graden af elevens opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives.
(Gymnasiebekendtgørelsen §21)

Hvad beskriver en eksamenskarakter?
§32. Grundlaget for bedømmelsen er eksaminandens individuelle præstation, herunder individuelle dele af et gruppefremstillet produkt, medmindre andet er bestemt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
(Eksamensbekendtgørelsen §32)

Klageprocessen
Processen for klager over skriftlige og mundtlige eksamenskarakter er beskrevet på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.
(Klageprocedure