Ikon for søg
Videreuddannelse
Videreuddannelse

Videreuddannelse

 

Fagpakken er især rettet mod korte og mellemlange uddannelser inden for teknologi og IT. Det kan være tekniske uddannelser eller uddannelser inden for økonomi og IT, eksempelvis:

 • Datamatikeruddannelsen
 • Økonomi og IT
 • Automationsteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Miljøteknolog
 • Bioanalytiker
 • Jordbrugsteknolog

Du er ikke begrænset til uddannelser inden for teknologi og it. Du kan også videreuddanne dig til eksempelvis:

 • Natur- og kulturformidler
 • Pædagog
 • Politibetjent
 • Finansøkonom
 • Lærer

Fagpakken giver adgang til mere end 80 uddannelser.

Se mulighederne med matematik (B) og fysik (C) på UddannelsesGuiden.

Læs om mulighederne for videreuddannelse på Universitetet