Ikon for søg
Red et liv
Nyheder

Nyheder

Red et liv

I hele uge 7 sætter vi på Aalborg Katedralskole fokus på at redde liv. Ideen hertil er kommet fra en gruppe elever, og aktivitetsudvalget har sørget for, at ideen blev til handling. Alle elever på skolen er derfor igennem følgende program:

  • Et idrætsmodul, hvor alle skolens elever lærer at give hjertemassage. Vi har til den lejlighed lånt dukker fra bl.a. hjerteforeningen. Idrætslærerne har forud for aktiviteten været igennem et lille kursus i hjertemassage.
  • En fællestime tirsdag dem 11. februar med besøg af beredskabsmester Jesper Krüger Stenbakken fra Nordjyllands Beredskab, som fortalte om reaktionsmønstre ved brand og besøg af Nanna Marie Aaholm Kæseler fra hjerteforeningen, som fortalte om hjerteforeningens arbejde og om arbejdet med at få flere mennesker til at kunne hjælpe i forbindelse med hjertestop. Brandøvelse på Aalborg Katedralskole onsdag. Endelig er det op til de enkelte fag at tone undervisningen mod emnet ”Red et liv”.