Ikon for søg
Praktikanter fra Sofiendalskolen
Nyheder

Nyheder

Praktikanter fra Sofiendalskolen

Fra den 6. januar til den 10. januar havde vi for første gang nogensinde 2 elever fra 9. klasse i erhvervspraktik som gymnasielærere.

Praktikanterne hedder Lana og Art og kommer fra Sofiendalsskolen. Lana og Art fulgte bl.a. 1.g-undervisningen i engelsk hos Brynhildur Boyce og samfundsfagsundervisningen hos Rasmus Lundby, ligesom de besøgte 3.j, da de havde historie sammen med Lone Simonsen.

De var naturligvis også på rundvisning på skolen, ligesom de fik indblik i, hvad en studievejleder og en uddannelseschef laver. Endelig var de undervisningsassistenter i 2.r, og fik således prøvet kræfter med jobbet som gymnasieunderviser i engelsk.

Om praktikopholdet fik vi følgende ord med på vejen fra de to praktikanter:

”Vi blev meget overrasket over, at jobbet som gymnasielærer er meget mere end blot at undervise i en klasse. Vi erfarede, at der også skal bruges meget tid på at planlægge og koordinere arbejde med andre kolleger, ligesom der også bruges tid på møder af forskellig slags. Og så vidste vi ikke, at et job som gymnasielærer også kræver ret meget forberedelsesarbejde hjemme om aftenen og i weekenden”, siger de to samstemmende, og fortsætter:

”Det var sjovt at prøve at undervise i engelsk - vi var godt nok meget nervøse. Men vi er fuld af fortrøstning og har stadig mod på at blive gymnasielærere. Og det skal være i fagene samfundsfag og engelsk – måske historie”, slutter Lana og Art, der glæder sig til at komme til Åbent Hus på Aalborg Katedralskole. De er meget imponeret over skolens flotte gamle bygninger og dens historie.