Ikon for søg
Skam dig!
Nyheder

Nyheder

Skam dig!

Skam er et stærkt begreb og en intens følelse, som er tæt forbundet med skyld. Men hvad er forskellen? Hvordan og hvornår opleves skam i dag? Hvilken rolle spiller sociale og kulturelle tendenser i den oplevelse? Skal man skamme sig over at drikke sig for fuld til en firmafest, over ikke at have penge til at købe dyre mærkevarer, over en dårlig karakter eller over at sige fra overfor andres grænseoverskridende adfærd?

Disse meget aktuelle spørgsmål satte psykolog Regitze Lyhne på programmet, da hun besøgte de to psykologihold 2g3hps og 3gps4 den 8. oktober 2020. Regitze har netop skrevet speciale om emnet, og på baggrund af dette holdt hun et medrivende og fagligt velfunderet oplæg om skam som kulturelt og socialt fænomen. Hendes oplæg rummede mange elementer af elevaktivering, og der var plads til både faglige og personlige refleksioner hos de aktivt deltagende elever. Regitze fortalte også om hverdagen som psykologistuderende ved AAU og om forskellen på at være psykolog, psykiater og psykologilærer. Eleverne fik indblik i de metodiske overvejelser, som man gør sig som specialestuderende, om videnskabsteori, metode og psykologisk teori. Alt dette danner et godt afsæt for eleverne i deres arbejde med de kommende store, skriftlige opgaver SRP og SSO efter nytår. Som noget helt særligt fik eleverne mulighed for selv at arbejde med uddrag af de kvalitative spørgeskemasvar, som Regitze havde indhentet i sit arbejde med specialet. Det var medrivende for eleverne at reflektere over andres oplevelser af skam og indgå i en kvalificeret faglig dialog med hinanden og Regitze om skammens væsen.

Det var en stor oplevelse at have besøg af så dygtig og engageret en foredragsholder som Regitze Lyhne, som med sit vedkommende og aktuelle oplæg om skam gav eleverne selvindsigt, psykologifaglig og metodisk indsigt, karriereindsigt og ikke mindst øget udsigt til andres oplevelser af skam.

Skam og skyld hænger uløseligt sammen, men hvor skyld er knyttet til adfærden er skammen knyttet til selvet, og dermed er skammen en langt voldsommere følelse end skyld. Det er både vigtigt og vægtigt at arbejde med skam i undervisningen både som begreb og følelse, så skammen rettes det rigtige sted hen og ikke bliver til en selvdestruktiv kraft.