Ikon for søg
Dimission 2021
Nyheder

Nyheder

Dimission 2021

Aalborg Katedralskole holder dimission fredag den 25. juni 2021.

Tidspunkt samt nærmere oplysninger følger snarest.

Vi håber at arrangementet kan afholdes i Aalborg Kongres- og kulturcenter, men dette er ikke endeligt afklaret endnu. Alternativt afholdes det på skolen.

Nærmere information til elever og forældre følger senere.

Jubilarer kan desværre ikke tilbydes at overvære dimissionen i år, dog er jubilarer velkomne til at gå en tur i skolegården. Bygningerne vil ikke være åbne for jubilarer.

Studenter og hf'ere fra Aalborg Katedralskole ved translokation i Aalborg Hallen