Ikon for søg
Endelig tilbage i laboratoriet
Nyheder

Nyheder

Endelig tilbage i laboratoriet

Torsdag den 11. marts kunne vi ENDELIG i 3.z komme i laboratoriet på skolen. Men på grund af det genmodificerede materiale, som indgik i forsøget, var det nødvendigt med særligt strikse sikkerhedsforhold. Det betød bl.a. at al affald skulle opsamles og destrueres prompte, at intet måtte flyttes ind og ud af laboratoriet, uden at det var absolut nødvendigt (eleverne måtte fx godt selv forlade laboratoriet efterfølgende), og at man generelt udviste fokuseret og fornuftig adfærd. Det var som sædvanligt intet problem for 3.z, og det fine resultat dagen efter, da bakterierne var vokset frem med nye strålende egenskaber, viste at både elever og bakterier havde været yderst samarbejdsvillige hele vejen igennem.

Brødtekst

3.z elever laver GMO forsøg i laboratoriet iført coronavenlig udstyr