Ikon for søg
Nyhed: HF for ordblinde
Nyheder

Nyheder

HF for ordblinde

Som noget nyt vil Aalborg Katedralskole fra skoleåret 2021-2022 gruppere nye HF-elever med særlige udfordringer i forhold til læsning og skrivning i én klasse. Her vil undervisningen blive tilrettelagt ud fra elevgruppens faglige behov både i den daglige undervisning og i forhold til skriftlige opgaver. Eleverne vil, ligesom alle skolens øvrige HF-elever, få stillet særlige IT-programmer til rådighed, som kan anvendes i alle fag. Ligeledes vil der blive arbejdet med fokuserede pædagogiske tiltag til sikring af den enkelte elevs gennemførelse af uddannelsen.

For yderligere information kontakt 

Uddannelseschef John William Riedel

jr@katedralskolen.dk

Mobil: 30 26 30 56