Ikon for søg
Påbud om nedlukning
Nyheder

Nyheder

Påbud om nedlukning

Aalborg Kommune har udstedt et midlertidigt påbud om nedlukning af Aalborg Katedralskole med virkning fra 31. maj 2021.
• Aalborg Katedralskole lukker midlertidigt fra den 31. maj.
• Eksamen og prøver bliver gennemført uændret.
• Øvrige aktiviteter afholdes virtuelt.

Aalborg Katedralskole ligger i Budolfi sogn, og en del af genåbningsaftalen er, at sogne lukkes
automatisk ned, hvis der er
• Mindst 600 smittede pr. 100.000 borgere,
• 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage og
• positivprocenten er på 3 % eller højere.
Alle tre kriterier er opfyldt for Budolfi sogn, og derfor lukker Aalborg Katedralskole midlertidigt
ned.

Nedlukningen gælder ikke for eksamen og prøver. Øvrige aktiviteter afvikles virtuelt eller aflyses, hvis ikke aktiviteten kan gennemføres virtuelt. 

Nedlukningen varer indtil Budolfi sogn i 7 dage har haft et smitteniveau under ovennævnte
kriterier.