Ikon for søg
Spansk Sprog og Internationale Studier på besøg hos 3.a
Nyheder

Nyheder

Spansk Sprog og Internationale Studier på besøg hos 3.a

I anledning af 3.g'ernes forestående SRP-opgave havde 3.a besøg af tre studerende fra Spansk Sprog og Internationale Studier på Aalborg Universitet. De medbragte ud over spændende inspiration en masse gode råd til projektarbejde- og skrivning generelt, og derudover fik vi talt om bl.a. udenlandsophold og fremtidsdrømme. Mange tak til Emil, Ida og Merete!