ASF brobygning
ASF brobygning

ASF brobygning

Formålet med en hf-brobygningsuge på Aalborg Katedralskole er at give dig mulighed som hf-elev at opleve fag og undervisningsformer, som indgår i det 2-årige HF-forløb.

Nærmere information følger i efteråret.

Kontakt Studievejleder Karin Olesen eller Céline Carré for yderligere spørgsmål