Ikon for søg
HF Plus
HF Plus

HF for ordblinde

Som noget nyt vil Aalborg Katedralskole fra skoleåret 2021-2022 gruppere nye HF-elever med særlige udfordringer i forhold til læsning og skrivning i én klasse. Her vil undervisningen blive tilrettelagt ud fra elevgruppens faglige behov både i den daglige undervisning og i forhold til skriftlige opgaver. Eleverne vil, ligesom alle skolens øvrige HF-elever, få stillet særlige IT-programmer til rådighed, som kan anvendes i alle fag. Ligeledes vil der blive arbejdet med fokuserede pædagogiske tiltag til sikring af den enkelte elevs gennemførelse af uddannelsen.

Download vores publikation om hf for ordblinde. Klik her. 

 

For yderligere information kontakt: 

Uddannelseschef John William Riedel

jr@katedralskolen.dk

Mobil: 30 26 30 56