Praktisk information
Praktisk information

Praktisk information

Eksamensplanen offentliggøres i Lectio ad to omgange.

I 2020 er datoerne:

Mandag d. 11. maj offentliggøres alle prøver, der ligger før d. 25. maj.

Fredag d. 15. maj offentliggøres hele prøveplanen for resten af skoleåret.

Eleverne skal løbende under hele eksamensplanen holde sig orienteret i Lectio, da der kan forekomme ændringer i tidsplanen, lokaler mm.

Hvis en elev har fået bevilget forlænget tid til enten skriftlige eksaminer eller forlænget forberedelsestid til de mundtlige, skal eleven tjekke sin eksamensplan og sikre sig, at det fremgår af Lectio. Hvis det ikke gør, skal eleven kontakte eksamensplanlægger Nathalie Ladefoged (NL) hurtigst muligt.