Studievejledning
Studievejledning

Studieparat

Brug App'en "Studieparat" som rummer øvelser, tips og råd til dig, som har studierelevante problematikker f.eks. skriveblokering, holde fokus, tro på egne evner, m.m.App'ens råd og øvelser kan også være en god hjælp under og i tiden omkring eksamen, da app'en har flere øvelser til at gøre dig eksamensparat.

https://studymind.dk/app-eksamensangst-studieparat/

Skolens psykolog- Casper Andersen
Mentor for ASF-elever - Karin Olesen
Studievalg Danmark -Vita Schou

Studievejledning

Alle studievejledere træffes i lokale A110.

Alle klasser får tilknyttet en studievejleder, som de kan henvende sig til de 2 år på hf eller de 3 år i gymnasiet. Studievejlederen vejleder klassen kollektivt og den enkelte elev individuelt. Formålet med studievejledningen er at hjælpe dig til at gennemføre din ungdomsuddannelse.

For at du og din studievejleder kan lære hinanden at kende, bliver du inviteret til en introsamtale i efteråret. Du får ligeledes et tilbud om en samtale i 2.g, 2.hf og i 3.g.

Den kollektive vejledning kan bl.a. omfatte: Studieteknik og arbejdsvaner, planlægning af hverdag/skolegang, fravær, SU, orientering om fagpakker, studieretninger og valgfag. 

Studievejlederen varetager også på mange måder kontakten mellem forældre og skolen.

 

Hvad kan din studievejleder hjælpe dig med?

Du kan tale med din studievejleder om alt. Hvis du har personlige problemer, som du ønsker at vende med en neutral person, så kan du bruge os. Du kan ligeledes henvende dig, hvis du har faglige eller sociale problemer.

Du kan henvende dig, hvis du er i tvivl om, hvordan man søger SU, eller hvis du har spørgsmål til valg af valgfag, fagpakker og studieretning. Eks. skal SU søges på nettet på www.su.dk, men giver det problemer, så kom forbi.

Du er altid velkommen til at komme forbi til en samtale - hellere en ekstra gang end at brænde inde med noget, som du ikke kan løse selv.

Hvis vi ikke er de rette til at støtte dig i at løse dit problem, så har vi mulighed for at henvise dig til personer, som kan hjælpe dig. Skolen har f.eks. tilknyttet en psykolog, Casper Andersen, som du kan læse mere om her. Casper besøger alle nye klasser i august måned.

Skolen arrangerer kurser, hvor du kan lære at håndtere eksamensangst. Hvis du ved, at du har problemer med eksamensangst, bør du henvende dig til din studievejleder, så du kan komme på kursus.

Ønsker du oplysninger om dit videre studie, så henviser vi dig til Studievalg Nordjylland. Vita Schou repræsenterer Studievalg Nordjylland her på skolen. Hun kan besvare de spørgsmål, som du har til valg af videregående uddannelse m.v. Læs mere om Studievalg Nordjylland nederst på siden.

Vi har også et samarbejde med UU, hvis du fortryder dit valg af ungdomsuddannelse. Din UU-vejleder følger dig, indtil du er 25 år.

Vi har faste træffetider, men haster det med at snakke med din studievejleder, så kan du sende en mail eller lige komme ned på kontoret - der er stort set altid en studievejleder til stede.

Studievalg Danmark

Studievalg Danmark vejleder om videregående uddannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. På Aalborg Katedralskole er Vita Schou den lokale studievalg-vejleder,

I løbet af din tid på skolen kommer Vita på besøg flere gange for at holde oplæg om uddannelsessystemet, valg af videregående uddannelse og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder, adgangskrav, ansøgning, optagelse mv. På lectio kan du se, hvornår præcis den enkelte klasse skal deltage.

Vita har desuden træffetid på skolen ca. hver 3-4 uge. I forbindelse med de faste træffetider har du mulighed for at få en individuel snak om dine spørgsmål, overvejelser og ønsker med hensyn til dit valg af videregående uddannelse, eller hvis du er i tvivl om, hvad du vil efter din studentereksamen.

I dette skoleår har Vita træffetider på følgende datoer: http://studievalg.dk/book/?center=7

Træffetiderne holdes i lokale A115, og du kan booke en tid på www.bookstudievalgnordjylland.dk. Her vælger du Aalborg Katedralskole på skolelisten. Dernæst vælges den dato og det tidspunkt, du ønsker at booke, og du skal til slut angive dine kontaktoplysninger. Du får en kvittering for din booking pr. mail og siden en sms-påmindelse på dagen for træffetiden.

Du kan også træffe Vita på telefon 33 33 20 19 eller pr. mailvas@studievalg.dk

Vejledningen er et tilbud til dig, og du er altid velkommen – også når du er færdig med gymnasiet.

Information om videregående uddannelse?
Der er mange ting, som du selv kan gøre for at få information om videregående uddannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. Du kan fx bruge uddannelsesportalen www.UddannelsesGuiden.dk.

Her kan du finde information om næsten alt, der har med videregående uddannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder at gøre. Du kan fx finde ud af, hvordan forskellige uddannelser er opbygget, hvor du kan tage dem, hvilke adgangskrav de har, samt hvilke jobmuligheder uddannelsen giver. Der er også links til uddannelsesstedernes hjemmesider, hvor du kan hente mere detaljeret information om lige præcis den uddannelse, du er interesseret i.

Se mere om Center Nordjylland på www.ug.dk/studievalg/studievalgnordjylland

eVejledning

eVejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. eVejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt, og er et tilbud fra Undervisningsministeriet.