Engelsk A, fransk begynder A og samfundsfag B
Engelsk A, fransk begynder A og samfundsfag B

Engelsk A, fransk begynder A og samfundsfag B

Engelsk og fransk er to vigtige fremmedsprog og åbner dørene til Europa og verden.

Engelsk er det globale sprog og samtidig giver det direkte adgang til Storbritannien, USA og de andre engelsktalende lande i verden.

Fransk giver adgang til middelhavslandene, Belgien og Schweiz. I store dele af Nord- og Vestafrika og i Canada er fransk officielt sprog.

De to fremmedsprog giver sprogforståelse og tale- og skrivefærdighed på højt niveau, og du får indsigt i moderne dagligliv, kultur og historie i de engelsk- og fransktalende lande.

England og Frankrig har været partnere i to verdenskrige, men der er spændende modsætninger i livsstil og kultur, når du i undervisningen fordyber dig i temaer som britisk/fransk ungdomskultur eller kærligheden set med britiske og franske øjne. 

I undervisningen er der både ældre og moderne tekster, mens TV, film, teater og musik og internettet giver store muligheder for at beskæftige sig med helt aktuelle emner.

Og så ligner engelsk ordforråd fransk – af historiske grunde.

Engelsk og fransk indgår i et tværfagligt samarbejde med det tredje fag i studieretningen, samfundsfag.

I samfundsfag ligger hovedvægten på danske samfundsforhold, men i de mange forskellige emner åbnes der for et europæisk og globalt perspektiv, hvor man f.eks. kan beskæftige sig med aktuelle internationale temaer som Danmark i EU og indvandringspolitik.

Der er almindeligvis en udvekslingsrejse eller et studiebesøg i et land, hvor et af sprogene tales.

Læs om profilfagene her:

Engelsk A 

Fransk begynder A

Samfundsfag B 

Fremtid

Denne studieretning giver adgang til et stort antal især samfundsfaglige og humanistiske uddannelser. Hvis du vælger de rigtige valgfag kan du opfylde adgangskravene til endnu flere uddannelser. Se mere i adgangskortet.