Ikon for søg
Engelsk A, tysk A og samfundsfag B
Engelsk A, tysk A og samfundsfag B

Engelsk A, tysk A og samfundsfag B

Denne studieretning kombinerer de to vigtigste fremmedsprog set fra en dansk synsvinkel. Engelsk er det globale sprog og samtidig den direkte adgang til Storbritannien, USA og de andre engelsktalende lande i verden. Tysk giver direkte adgang til vores store naboland og største samhandelspartner. Tysk tales desuden i Østrig, Schweiz, Liechtenstein og Luxembourg - og er derudover et vigtigt kommunikationssprog i store dele af Mellem- og Østeuropa.

Ud over sprogforståelse og tale- og skrivefærdighed på højt niveau giver studieretningen en dybere indsigt i moderne dagligliv, kultur og historie i de engelsk- og tysktalende lande. Eksempler på interessante emner kan være: Storbyliv i London og Berlin, det multikulturelle samfund, udvandringen til USA, kapløbet om kolonierne og mange andre.

Engelsk og tysk kan i denne studieretning indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. I samfundsfag ligger hovedvægten på danske samfundsforhold, men i de mange forskellige emner åbnes der for et europæisk og globalt perspektiv, hvor man f.eks. kan beskæftige sig med aktuelle internationale temaer som unges vilkår eller indvandring.

I undervisningen indgår såvel ældre som moderne tekster med inddragelse af TV, film, teater og musik samt internettet, hvilket giver store muligheder for at beskæftige sig med helt aktuelle emner.

Der er almindeligvis både en studietur og en udvekslingsrejse til de områder, hvor sprogene tales.

Læs om profilfagene her:

Engelsk A 

Tysk A 

Samfundsfag B 

Du kan nedenfor se et eksempel på, hvordan et studieretningsforløb med fagene kan se ud:

Fremtid

Denne studieretning giver adgang til lang række videregående uddannelser, især humanistiske og samfundsfaglige uddannelser. Afhængig af hvilke valgfag, du kombinerer studieretningen med, kan du opfylde adgangskravene til endnu flere uddannelser. Se mere i adgangskortet. Vær opmærksom på: Når du går ind på adgangskoret, skal du huske at vælge studieretning.