Ikon for søg
Gratis Livestream foredrag: Hvad Grønlands indlandsis fortæller os
Gratis Livestream foredrag: Hvad Grønlands indlandsis fortæller os

Begivenheder

Gratis Livestream foredrag: Hvad Grønlands indlandsis fortæller os

Hør om hvad boringer ned i Grønlands indlandsis fortæller os om klimaet, klimaændringer, skovafbrænding, vulkanudbrud, industrialisering m.m. i historisk og forhistorisk tid. Via boringerne trækker forskerne søjler af is op, såkaldte iskerner. Disse iskerner viser fx at Indlandsisen har mistet masse de seneste tyve år som en reaktion på den globale opvarmning der er sket. Denne afsmeltning har bidraget til at det globale havspejl er steget. Hvor meget vil havspejlet mon stige i fremtiden? Det giver de dybeste boringer, der når flere kilometer ned i lag af is der er mere end 100.000 år gamle, en idé om. De dybeste boringer i Indlandsisen finder fx is fra den sidste mellemistid, dvs. fra 130.000 til 115.000 år siden, kaldet Eem-tiden. Dengang var der 5 ⁰C varmere over Grønland end i dag, og smeltning af Indlandsisen i Eem-tiden bidrog med 2 m til den tids stigning af havspejlet. På trods af den store afsmeltning lå der stadig en stor iskappe over Grønland i hele Eem-tiden. Vi kan lære af Eem-tiden da den er en vigtig analog til det klima vi vil få over Grønland allerede i år 2100.
Foredraget er med glaciolog Dorthe Dahl-Jensen og er livestreamet fra Aarhus Universitet.
Mødetid 18:45. Pladsreservation ikke nødvendig med mulig til mail SN@katedralskolen.dk
Foredraget varer fra kl. 19:00 til 21:00