Ikon for søg
Sidste skoledag for 2.hf og 3.g
Sidste skoledag for 2.hf og 3.g

Begivenheder

Sidste skoledag for 2.hf og 3.g

Nu er tiden kommet til den allersidste skoledag på gymnasiet for 2.hf og 3.g's vedkommende. I den forbindelse glæder vi os til at sige tak for denne gang til alle på sidste årgang. Som sædvanlig har en gruppe repræsentanter for både eleverne og lærerne sat sig sammen og udtænkt planen for dette skoleårs afslutningsdag. Der bliver på det kraftigste opfordret til, at man klæder sig ud til dagen. Elever fra andre årgange møder ind til normal undervisning fra kl. 10.

Program:

08:30: Morgenmad klassevis

ca. 09:00: Underholdning i hallen, herunder awardshow

ca. 10:30: Underholdning på sportspladsen, herunder rundboldturnering og kåring af bedst udklædte klasse.

Det pointeres, at skolens studie- og ordensregler naturligvis også gælder denne dag. Det betyder blandt andet, at der ikke må medbringes og indtages alkohol på sidste skoledag og man må ikke gøre hærværk på skolen. Brud på regler vil medføre bortvisning og vil evt. medføre erstatningskrav.